Prima pagina
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite

 

PFA TUDORINA MIHAI 


Traducătoare şi interpretă autorizată de Ministerul Justiţiei


Locaţie: Bucureşti, România

 

 

 TRADUCERI SPECIALIZATE DIN URMĂTOARELE DOMENII:

 • juridic: sentinţe judecătoreşti, certificate, contracte, acte notariale, legi, rezoluţii, ordine, dispoziţii ale autorităţilor publice naţionale sau internaţionale.

 • financiar-contabil şi economic: bilanţuri, memorii, rapoarte de gestiune, rapoarte de audit, contracte bancare, dosare de credit, bugete, studii de piaţă, formulare, declaraţii fiscale, certificate de înregistrare la Registrul Comerţului, acte de constituire, contracte de toate tipurile, chitanţe şi facturi, acte vamale.

 • tehnic: studii de fezabilitate, caiete de sarcini, oferte pentru licitaţii, proiecte tehnice, procese tehnologice, detalii de execuţie (D.D.E.), liste de materiale, memorii de calitate, devize. Toate acestea din următoarele specializări: construcţii civile, staţii de tratare a apei, parcuri eoliene, parcuri solare fotovoltaice, construcţii speciale de interes strategic.

 • educaţie: diplome, foi matricole, atestate, programe analitice, certificate.

 • turism: ghiduri, prezentări, pagini web, oferte, cataloage.
 

TRADUCERILE POT FI LEGALIZATE NOTARIAL

 La cerere, traducerile pot fi legalizate prin aplicarea ştampilei de traducător autorizat şi încheierea notarială în cadrul unui birou notarial. Costurile legalizării notariale se suportă separat.

 

SERVICII DE INTERPRETARIAT

 

Servicii de interpretariat consecutiv şi simultan (la cască) pentru:

 • întâlniri de afaceri
 • conferinţe
 • şedinţe de lucru
 • adunări AGA
 • seminarii, cursuri de formare
 • semnarea de acte autentice în faţa notarului sau a avocatului
 • declaraţii în faţa instanţei de judecată
 • târguri şi expoziţii
 • emisiuni radio şi tv.
 

 
 
Detalii şi comenzi la telefon  0741.731.424.

 

DETALII ŞI ESTIMĂRI DE PREŢ 
LA TELEFON:  0741.731.424

GLOSAR DE TERMENI:

Real Academia Española